Aileyi tehdit eden risklere karşı strateji belgesi hazırlanacak

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kavramını yıkmaya yönelik küresel akımlarla mücadele edecek ve yeni strateji belgeleri hazırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesi ile Bakanlık koordinesinde hazırlanan ve 2024-2028 yıllarını kapsayan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”; 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşacak.

Stratejik 5 amaçtan biri olan “Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması” kapsamında, demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Aile ve evlilik kurumu korunacak

Bu kapsamda, dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunmasına, aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesine, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılmasına öncelik verilecek.

Strateji belgesi hazırlanacak

“Aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi” kapsamında aile ve toplumu tehdit eden güncel risk faktörlerine ilişkin tespit ve değerlendirme çalışmaları yapılacak.

Aile kavramını yıkmaya yönelik küresel akımlarla mücadele konusunda Bakanlık öncülüğünde diğer bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinde standartları ortaya koyan strateji belgesi hazırlanacak.

Ayrıca, aileleri tehdit eden zararlı akımlar ve alışkanlıkların çocuklar başta olmak üzere insan doğası ve hakları ile aile yapısı ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini konu alan belgesel ve program çalışmaları yapılacak, mevcut yayınlar Türkçeye kazandırılacak.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı ve Aile Eğitim Programı kapsamında gençlere ve ailelerine kötü alışkanlıklar, bağımlılık, dijital kumar ile oyun bağımlılığı konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlenecek.

Aileye yönelik riskleri ve ailenin iyilik halini ölçen “Aile Endeksi” oluşturulacak. Aile içi şiddet ve aile düzenine karşı işlenen suçlar ile nedenlerine yönelik analiz çalışmaları yapılacak.

TV programlarına yönelik denetleyici çalışmalar yapılacak

Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlara yönelik denetleyici ve düzenleyici çalışmalar yapılacak.

Gençlerin Türk kültür ve tarih bilinci ile milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmeleri ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak üzere etkinlikler, seminerler, atölyeler ve projeler yaygınlaştırılacak.

Uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri artırılacak

“Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılması” kapsamında uluslararası platformlarda ilgili mekanizmalar ve çalışmalarla alanda karşılaşılan güçlükleri ortaya koyan analiz çalışması yapılacak, ilgili mekanizma ve çalışmaların artırılması ile ülkenin mevcut olanlara katılımının sağlanması yönünde girişimlerde bulunulacak.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi konusunda ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve aile odaklı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri artırılacak.

Uluslararası temsil sağlayan kamu personeline yönelik ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin standart eğitimler tasarlanacak ve uygulanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir